Οφέλη

Το ΥΒΤ σου επιτρέπει:

  • Την εξάσκηση – Πρακτική.
  • Τη γνώση – να μάθεις.
  • Εμπέδωση της θεωρίας και εφαρμογή της.
  • Να πειραματιστείς για να κατευθυνθείς στο μέλλον σου.
  • Να προσθέσεις κάτι αξιόλογο στο Βιογραφικό σου.
  • Βιωματική μάθηση και διασκέδαση (τελικά, είναι ένα παιχνίδι).
  • Προετοιμασία για το άμεσο και για το μέλλον.
  • Να αναπτύξεις δεξιότητες.
  • Να κερδίσεις Βραβεία. Επίσης να προβληθείς.

Το ΥΒΤ σου προσφέρει:

Δίπλωμα

Ένα πιστοποιητικό συμμετοχής που θα σε βοηθήσει στο άμεσο και επαγγελματικό μέλλον σου.

Εμπειρία

Μία μοναδική εμπειρία πρακτικής με την οποία θα αναπτύξεις δεξιότητες και ικανότητες διοίκησης.

Βραβεία

Ένα συμβολικό ποσό 5.000€ θα κατανεμηθεί σε βραβεία προς νικηφόρες ομάδες και σχολεία.

Praxis MMT

Ποιοι χρησιμοποιούν τους προσομοιωτές της Praxis MMT?
Πανεπιστήμια του εξωτερικού, σχολές διοίκησης και επιχειρήσεις.
Τώρα μπορείς να χρησιμοποιήσεις ένα επιχειρηματικό προσομοιωτή όπως αυτοί!

Επισκέψου την ιστοσελίδα Praxis MMT