Για ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τον διαγωνισμό YOUNG BUSINESS TALENTS και το Επιχειρηματικό Παιχνίδι, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διοργάνωση στις παρακάτω διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (emails):

Η στο τηλέφωνο +30 6944 474499