Κατάταξη

Εδώ μπορείς να δεις όλες τις κατατάξεις του Επιχειρηματικού Παιχνιδιού:

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΕΛΙΚΟΥ